Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Wetgeving - Belastingen - Boetetarief

Collapse
This topic is closed.
X
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
new posts

 • Wetgeving - Belastingen - Boetetarief


  Last edited by McClane; 27/08/2009, 12:37.
  1996 Opel Corsa B Joy 1.2 - 1998 Opel Astra G Comfort 1.7TD - 1995 Opel Corsa B 1.4SI - 2001 Opel Astra G Coupé Bertoné Edition 1.8 - 2002 Opel Zafira A Sport 1.6 - 2005 Opel Vectra C Break Cosmo 1.9CDTI
  2006 Opel Corsa C Enjoy 1.2Twinport - 2009 Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0CDTI

 • #2
  Overtredingen per graad
  Last edited by McClane; 27/02/2011, 18:33.
  1996 Opel Corsa B Joy 1.2 - 1998 Opel Astra G Comfort 1.7TD - 1995 Opel Corsa B 1.4SI - 2001 Opel Astra G Coupé Bertoné Edition 1.8 - 2002 Opel Zafira A Sport 1.6 - 2005 Opel Vectra C Break Cosmo 1.9CDTI
  2006 Opel Corsa C Enjoy 1.2Twinport - 2009 Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0CDTI

  Comment


  • #3
   Som overtreding


   Last edited by McClane; 27/02/2011, 18:35.
   1996 Opel Corsa B Joy 1.2 - 1998 Opel Astra G Comfort 1.7TD - 1995 Opel Corsa B 1.4SI - 2001 Opel Astra G Coupé Bertoné Edition 1.8 - 2002 Opel Zafira A Sport 1.6 - 2005 Opel Vectra C Break Cosmo 1.9CDTI
   2006 Opel Corsa C Enjoy 1.2Twinport - 2009 Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0CDTI

   Comment


   • #4
    Wet van 16/03/1968    1996 Opel Corsa B Joy 1.2 - 1998 Opel Astra G Comfort 1.7TD - 1995 Opel Corsa B 1.4SI - 2001 Opel Astra G Coupé Bertoné Edition 1.8 - 2002 Opel Zafira A Sport 1.6 - 2005 Opel Vectra C Break Cosmo 1.9CDTI
    2006 Opel Corsa C Enjoy 1.2Twinport - 2009 Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0CDTI

    Comment


    • #5
     Technisch reglement


     1996 Opel Corsa B Joy 1.2 - 1998 Opel Astra G Comfort 1.7TD - 1995 Opel Corsa B 1.4SI - 2001 Opel Astra G Coupé Bertoné Edition 1.8 - 2002 Opel Zafira A Sport 1.6 - 2005 Opel Vectra C Break Cosmo 1.9CDTI
     2006 Opel Corsa C Enjoy 1.2Twinport - 2009 Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0CDTI

     Comment


     • #6
      Verzekering


      Last edited by McClane; 28/11/2012, 17:27.
      1996 Opel Corsa B Joy 1.2 - 1998 Opel Astra G Comfort 1.7TD - 1995 Opel Corsa B 1.4SI - 2001 Opel Astra G Coupé Bertoné Edition 1.8 - 2002 Opel Zafira A Sport 1.6 - 2005 Opel Vectra C Break Cosmo 1.9CDTI
      2006 Opel Corsa C Enjoy 1.2Twinport - 2009 Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0CDTI

      Comment


      • #7
       Inschrijving


       Last edited by McClane; 28/11/2012, 17:31.
       1996 Opel Corsa B Joy 1.2 - 1998 Opel Astra G Comfort 1.7TD - 1995 Opel Corsa B 1.4SI - 2001 Opel Astra G Coupé Bertoné Edition 1.8 - 2002 Opel Zafira A Sport 1.6 - 2005 Opel Vectra C Break Cosmo 1.9CDTI
       2006 Opel Corsa C Enjoy 1.2Twinport - 2009 Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0CDTI

       Comment


       • #8
        Rijbewijs


        1996 Opel Corsa B Joy 1.2 - 1998 Opel Astra G Comfort 1.7TD - 1995 Opel Corsa B 1.4SI - 2001 Opel Astra G Coupé Bertoné Edition 1.8 - 2002 Opel Zafira A Sport 1.6 - 2005 Opel Vectra C Break Cosmo 1.9CDTI
        2006 Opel Corsa C Enjoy 1.2Twinport - 2009 Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0CDTI

        Comment


        • #9
         Tarieven BIV & Verkeersbelasting
         Last edited by McClane; 27/02/2011, 18:38.
         1996 Opel Corsa B Joy 1.2 - 1998 Opel Astra G Comfort 1.7TD - 1995 Opel Corsa B 1.4SI - 2001 Opel Astra G Coupé Bertoné Edition 1.8 - 2002 Opel Zafira A Sport 1.6 - 2005 Opel Vectra C Break Cosmo 1.9CDTI
         2006 Opel Corsa C Enjoy 1.2Twinport - 2009 Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0CDTI

         Comment


         • #10
          Commerciële kentekenplaten.

          Last edited by McClane; 27/02/2011, 18:40.
          1996 Opel Corsa B Joy 1.2 - 1998 Opel Astra G Comfort 1.7TD - 1995 Opel Corsa B 1.4SI - 2001 Opel Astra G Coupé Bertoné Edition 1.8 - 2002 Opel Zafira A Sport 1.6 - 2005 Opel Vectra C Break Cosmo 1.9CDTI
          2006 Opel Corsa C Enjoy 1.2Twinport - 2009 Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0CDTI

          Comment


          • #11
           Update Wegcode!!!

           SAMENVATTING RECENTE WIJZIGINGEN IN DE VERKEERSREGLEMENTERING

           1. Vanaf 30 december 2008

           Wijziging KB 23-03-1998 betreffende het rijbewijs
           · In de voertuigen van de categorie B of BE, bestemd voor de scholing, moet er géén parkeerrem meer aanwezig zijn die gemakkelijk bereikbaar is voor de begeleider.
           · Hij die een verval van het recht tot sturen heeft opgelopen moet ook het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid waarvan hij houder is (bedoeld in het KB van 4 mei 2007) binnen 4 dagen na de betekening van het rijverbod inleveren bij de griffie van de rechtbank die de beslissing heeft uitgesproken.
           Uittreksel Staatsblad


           2. Vanaf 1 januari 2009
           • Inwerkingtreding van de wet van 4 juni 2007 tot wijziging van artikel 33 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer.
           • Gevolg: hij die een ongeval met doden of gewonden heeft veroorzaakt en vluchtmisdrijf pleegde kan zijn door de rechter ingetrokken rijbewijs slechts terugkrijgen na het slagen voor het theoretisch examen, het praktisch examen en het psychologisch onderzoek.
           • Inwerkingtreding van de wet van 4 juni 2007 tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer teneinde recidive voor vluchtmisdrijven strenger te bestraffen, met uitzondering van artikel 3, 2°.
           Gevolg: zwaardere straffen voor vluchtmisdrijven

           a) Bij verkeersongeval met stoffelijke schade en herhaling binnen de drie jaar :

           Gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en/of geldboete van 2 200 euro tot 27 500 euro

           b) Bij verkeersongeval met gewonden of doden en herhaling binnen de drie jaar :

           · Gevangenisstraf van een maand tot vier jaar en/of een geldboete van 4 400 tot 55 000 euro;

           · Verval van het recht om een motorvoertuig te besturen voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of voorgoed;

           · Het herstel van het recht tot sturen is afhankelijk van het slagen voor het theoretisch en praktisch examen en het psychologisch onderzoek.

           Uittreksel Staatsblad
           3. Vanaf 1 januari 2009           Solidariteitsbijdrage voor terugbetaalde verkeersboetes

           Artikel 38 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, wordt aangevuld met een paragraaf 3decies, luidende :

           § 3decies. De werkgever is een solidariteitsbijdrage van 33 % verschuldigd op het bedrag dat hij in plaats van zijn werknemer betaalt of aan zijn werknemer terugbetaalt, als betaling van een door de werknemer opgelopen verkeersboete tijdens de uitoefening van zijn arbeidsovereenkomst.

           Onder de verkeersboete, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan :
           1° verkeersboetes voortvloeiend uit een zware verkeersovertreding (overtredingen van de derde en vierde graad) en verkeersboetes van minimaal 150 euro voortvloeiend uit een snelheidsovertreding;
           2° verkeersboetes voortvloeiend uit een lichte verkeersovertreding (overtredingen van de eerste en tweede graad) en verkeersboetes van minder dan 150 euro voortvloeiend uit een snelheidsovertreding. Een bedrag van 150 euro op jaarbasis wordt in dit geval vrijgesteld van de solidariteitsbijdrage.
           Op verkeersboetes voortvloeiend uit de toestand van het rijdend materiaal en de conformiteit van de lading is de solidariteitsbijdrage niet verschuldigd.
           De bijdrage wordt door de werkgever betaald aan de instelling belast met de inning van de sociale zekerheidsbijdragen voor de werknemers.
           De opbrengst van de bijdrage wordt overgemaakt aan de RSZ-globaal beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
           De bepalingen van het algemene stelstel van de sociale zekerheid voor werknemers, inzonderheid wat betreft de aangiften met verantwoording van de bijdragen, de termijnen inzake de betaling, de toepassing van de burgerlijke sancties en van de strafbepalingen, het toezicht, de aanwijzing van de rechter bevoegd in geval van betwisting, de verjaring inzake rechtsvorderingen, het voorrecht en de mededeling van het bedrag van de schuldvordering, zijn van toepassing.

           Meer informatie en achtergrond
           4. Vanaf 8 januari 2009           Wijziging van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan, parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren.

           In deze wet werden twee artikels toegevoegd die de problemen moeten oplossen die ontstonden naar aanleiding van discussies over de wettelijkheid van het opvragen van de houders van kentekenplaten door parkeerbedrijven.

           Artikel 2

           Met het oog op de inning van de in artikel 1 bedoelde retributies, belastingen of parkeergelden, zijn de steden en gemeenten en haar concessiehouders en de autonome gemeentebedrijven gemachtigd om de identiteit van de houder van de nummerplaat op te vragen bij de overheid die belast is met de inschrijving van de voertuigen in overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
           Artikel 3
           De in artikel 1 bedoelde retributies, belastingen of parkeergelden worden ten laste gelegd van de houder van de nummerplaat.

           Uittreksel Staatsblad
           5. Vanaf 1 februari 2009           Wijziging art. 32bis, KB 15-03-1968 (technisch reglement): 45' containers

           Punt 3.1.3.3 wordt aangevuld met een lid c)

           3.1.3. De maximale lengte is vastgesteld als volgt:

           3.1.3.3. voor de opleggers :
           a) de horizontale afstand tussen het middelpunt van de koppelpen en een willekeurig punt aan de voorzijde van de oplegger : 2,04 m;
           b) de afstand tussen het middelpunt van de koppelpen en de achterkant van de oplegger bij voertuigen in dienst gesteld vanaf 1 januari 1991 : 12 m.
           c) de afstand tussen het middelpunt van de koppelpen en de achterkant van een uitschuifbare oplegger bij gebruik van een stapelbare, gestandaardiseerde laadstructuur onder vorm van een 45' container : 12,77 m.
           Punt 3.1.3.4 wordt aangevuld met twee leden :
           3.1.3.4. voor de gelede voertuigen (trekker en oplegger) : 15,50 m.
           Indien de oplegger beantwoordt aan de bepalingen van punt 3.1.3.3. van dit artikel, wordt de maximale lengte op 16,50 m. gebracht.
           Indien de oplegger beantwoordt aan de bepalingen van punt 3.1.3.3. a) en b) van dit artikel, wordt de maximale lengte op 16,50 m gebracht. In dit geval mag bij gebruik van een stapelbare, gestandaardiseerde laadstructuur onder vorm van een 45' container, met een maximale lengte van 13,72 m en een maximale breedte van 2,55 m, deze container niet meer dan 0,77 m over het achtereinde van de oplegger steken. In alle omstandigheden moeten de voorschriften van art. 55, § 1, ten opzichte van de achterzijde van de container beschouwd als zijnde de achterkant van het voertuig nageleefd worden.
           Indien de oplegger beantwoordt aan de bepalingen van punt 3.1.3.3 a) en c) van dit artikel en bij gebruik van een stapelbare, gestandaardiseerde laadstructuur onder vorm van een 45' container, met een maximale lengte van 13,72 m en een maximale breedte van 2,55 m, wordt de maximale lengte, de container inbegrepen, op 17,27 m gebracht. Het voertuig verplaatst zich enkel voor nationaal en binnenlands wegverkeer met oorsprong, traject en bestemming in België en dit van of naar een intermodale terminal.

           Uittreksel Staatsblad
           1996 Opel Corsa B Joy 1.2 - 1998 Opel Astra G Comfort 1.7TD - 1995 Opel Corsa B 1.4SI - 2001 Opel Astra G Coupé Bertoné Edition 1.8 - 2002 Opel Zafira A Sport 1.6 - 2005 Opel Vectra C Break Cosmo 1.9CDTI
           2006 Opel Corsa C Enjoy 1.2Twinport - 2009 Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0CDTI

           Comment


           • #12
            Update wegcode

            bron : www.wegcode.be            VANAF 1 JUNI 2009
            1. Verplichte aanwezigheid van een retro-reflecterende veiligheidsvest aan boord van een auto.
            2. Vermits deze wijziging enkel doorgevoerd werd in het technisch reglement en niet in de Wegcode, geldt de verplichting enkel voor voertuigen met Belgische kentekenplaat.

             Hiertoe werd een nieuw artikel 70bis in het leven geroepen hetgeen luidt als volgt :

             "Een retro-reflecterende veiligheidsvest moet zich aan boord van elke auto bevinden."
            3. Nieuwe (strengere) grenswaarden voor de controle op de uitlaatemissies uit te voeren door de keuringsinstanties (= toepassing van een Europese richtlijn).

             Hiertoe werd de bijlage 15 (Autokeuring: te controleren punten) aangepast in de volgende onderdelen :
            Wettelijke basis: K.B. 17-03-2009 (B.S. 09-04-2009)            VANAF 29 OKTOBER 2014

            De Europese goedkeuring

            Er worden complexe wijzigingen doorgevoerd in het technisch reglement in het kader van de Europese goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd. Het betreft een omzetting naar Belgisch recht van de Europese richtlijn 2007/46/EG dewelke de goedkeuringssystemen van de Lidstaten door een communautaire goedkeuringsprocedure vervangt.

            Het belangrijkste doel van de wetgeving inzake goedkeuring van voertuigen is ervoor te zorgen dat nieuwe voertuigen, onderdelen en technische eenheden die op de markt gebracht worden, een hoog niveau van veiligheid en milieubescherming bieden.

            Een goedkeuringsinstantie moet ervoor zorgen dat onderdelen of uitrustingsstukken die op voertuigen kunnen gemonteerd worden en die de werking van essentiële systemen voor de veiligheid of de milieubescherming in aanzienlijke mate nadelig kunnen beïnvloeden, gecontroleerd worden vòòr zij te koop aangeboden worden.

            Om tegemoet te komen aan de Europese richtlijn moest de bestaande Belgische wetgeving op diverse plaatsen aanzienlijk bijgewerkt worden. Zo werden ondermeer de definities uit artikel 1 aangepast aan de Europese definities en werden er nieuwe aan toegevoegd. Tevens werd de volgorde van de definities gewijzigd om alles begrijpelijker te maken.

            18 nieuwe bijlagen worden ingelast om te verwijzen naar specifieke technische vereisten betreffende de bouw en de werking van voertuigen.

            Het gaat om een bijzonder complexe materie met ook nog eens verschillende data van inwerkingtredingen voor de verschillende beoogde voertuigcategorieën.

            Gewijzigde inhoud :Inwerkingtreding :

            De uiterste datum van inwerkingtreding is 29 oktober 2014, doch voor bepaalde voertuigcategorieën is de inwerkingtreding reeds vroeger voorzien.
            • Wat de goedkeuring van de voertuigen van de categorie M1 en de complete en incomplete voertuigen van de categorieën M2 en M3 en de goedkeuring van nieuwe systemen, onderdelen of technische eenheden betreft : 29 april 2009.
            • Wat de goedkeuring van de voltooide voertuigen van de categorieën N2, N3, M2 en M3 betreft : 29 april 2010.
            • Wat de goedkeuring van de complete en incomplete voertuigen van de categorieën N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 betreft : 29 oktober 2010.
            • Wat de goedkeuring van de voertuigen voor speciale doeleinden van de categorie M1 betreft : 29 april 2011.
            • Wat de goedkeuring van de voltooide voertuigen van de categorieën N1, O1, O2, O3 en O4 betreft : 29 oktober 2011.
            • Wat de goedkeuring van de voertuigen voor speciale doeleinden van de categorieën N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3 en O4 betreft : 29 oktober 2012.
            Wettelijke basis: K.B. 14-04-2009 (B.S. 28-04-2009, 4e editie)
            1996 Opel Corsa B Joy 1.2 - 1998 Opel Astra G Comfort 1.7TD - 1995 Opel Corsa B 1.4SI - 2001 Opel Astra G Coupé Bertoné Edition 1.8 - 2002 Opel Zafira A Sport 1.6 - 2005 Opel Vectra C Break Cosmo 1.9CDTI
            2006 Opel Corsa C Enjoy 1.2Twinport - 2009 Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0CDTI

            Comment


            • #13

             Omzendbrief 01/05/2010


             1996 Opel Corsa B Joy 1.2 - 1998 Opel Astra G Comfort 1.7TD - 1995 Opel Corsa B 1.4SI - 2001 Opel Astra G Coupé Bertoné Edition 1.8 - 2002 Opel Zafira A Sport 1.6 - 2005 Opel Vectra C Break Cosmo 1.9CDTI
             2006 Opel Corsa C Enjoy 1.2Twinport - 2009 Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0CDTI

             Comment

             Working...
             X