Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Specifiek reglement V&A

Collapse
This topic is closed.
X
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
new posts

 • Specifiek reglement V&A

  Korte samenvatting van de voorwaarden van het "Te Koop"-onderdeel:
  - Het "Te Koop"-gedeelte is voorbehouden voor particuliere verkopen.

  - Enkel actieve leden mogen zaken verkopen op Autoforum alvorens een lid een verkooptopic mag openen, moet deze 25 berichten hebben en minstens een maand lid zijn van Autoforum.
  - Verkooptopics die niet de nodige informatie bevatten en waarbij wordt nagelaten deze te vervolledigen, zullen worden verwijderd.
  - Vragen met betrekking tot het aangeboden product gebeuren in het topic zelf, afspraken worden gemaakt via PM.
  - Niet relevante reacties zijn niet toegelaten. De prijs mag niet in vraag gesteld worden.
  - Er mag slechts één verkooptopic per product worden aangemaakt. Het is eveneens niet toegelaten om een topic te sluiten en daarna een nieuw topic te openen voor hetzelfde product.
  - Per verkooptopic mag er slechts één product of een set worden aangeboden.
  - Het is niet toegelaten om buiten het Te Koop-gedeelte, in topics of onderschriften, reclame te maken voor een verkooptopic.
  - Er is een beperking van 3 keer 'bumpen' of 'uppen' per verkooptopic. Onder bumpen of uppen wordt verstaan het plaatsen van berichten, foto's, ... met als enige reden om het topic naar boven te halen.

  - Een verkooptopic wordt na verkoop van het product gesloten, de verkoper plaats een bericht in het topic om aan te geven of de verkoop rond is.
  - Verkooptopics die ouder zijn dan drie maanden kunnen worden verwijderd .


  Enkele voorbeelden van hoe een verkoopstopic er moet uitzien

  Wagens:
  Topictitels:
  [TK] bouwjaar merk - motorisatie - PFL of FL - km-stand.
  Voorbeeld:
  [TK] 1982 Lada Niva 1500 - PFL - 130000KM

  Verplichte informatie voor verkoopstopics van wagens:
  Type
  Bouwjaar
  Motorisatie
  Kleur
  Opties
  Onderhoudsboekje aanwezig
  Aantal vorige eigenaars
  Ongevalvrij
  Recente en werkelijke foto's
  Prijs


  Velgen en banden
  Topictitels:
  Velgen:
  vb: "[TK] BBS LM (OEM) V: 18x8 ET40 en A: 18x9 ET30"

  Velgen en Banden:
  vb: "[TK] BBS LM (REPLICA) V: 18x8 ET40 en A: 18x9 ET30 met michelin PS2 V: 215/45/18 en A: 235/45/18"

  Banden:
  vb: "[TK] Michelin PS2 V: 215/45/18 en A: 235/45/18"

  Verplichte informatie voor verkoopstopics van Velgen en/of Banden
  Velgen:
  Merk en type van velg
  Diameter (14"/15"/16"/17"/...)
  Breedte
  Steekmaat (5x120)
  Naafgatdiameter
  Offset
  Toestand van de velgen (geen schade/borduurschade/herspoten/krom/gescheurd/...)
  OEM/Replica
  Prijs
  Recente en werkelijke foto's (het is aangeraden om van de 4 velgen apart een detailfoto te voorzien om eventuele borduurschade te tonen)

  Banden
  Merk en type van band
  Winterband/Zomerband
  Bandenmaat (breedte/hoogte)
  Diameter (14"/15"/16"/17"/...)
  Draagkracht indicator
  Snelheidsindicator
  Resterende profieldiepte in mm
  Ouderdom/productiedatum
  Prijs
  Recente en werkelijke foto's (het is aangeraden om van de 4 banden apart een detailfoto te voorzien om het aantal millimeter dat er nog rest tot aan de merkstreep te tonen)


  Onderdelen en Accessoires:
  Topictitels:
  [TK] Omschrijving product

  Verplichte informatie voor verkoopstopics van Onderdelen en Accessoires:
  Beschrijving van het aangeboden product
  Recente en werkelijke foto's
  Prijs


  ICE en Navigatie:
  Computers, Multimedia, Fotomateriaal:
  Motorfietsen:[/size]
  Topictitels:
  [TK] Omschrijving product

  Verplichte informatie voor verkoopstopics:
  Beschrijving van het aangeboden product
  Recente en werkelijke foto's
  Prijs


  Autoforum "Te Koop"-voorwaarden:
  Door het plaatsen van een verkooptopic of het reageren op een verkooptopic verklaart het lid kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden voor het gebruik van dit forumonderdeel.

  a) Artikelen kopen en verkopen of het leveren of vragen van/naar diensten via het Te Koop onderdeel (vanaf nu: TK) is voorbehouden aan personen die juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn de diensten nimmer toegankelijk voor minderjarigen of voor personen aan wie door Autoforum de toegang tijdelijk, gedeeltelijk of geheel voor bepaalde of onbepaalde tijd is ontzegd.

  b) Het gebruik van TK om producten te verkopen staat open voor particulieren. Bedrijfsmatige verkoop is toegestaan voor zover het het incidenteel aanbieden van overtollige artikelen uit eigen bezit betreft, zulks ter beoordeling van Autoforum Bij overtreding van deze voorwaarden wordt het verkooptopic verwijderd en kan de account van het lid geblokkeerd worden.
  c) Autoforum biedt enkel de gelegenheid om verkoper en koper bij elkaar te brengen.
  d) Autoforum is en zal op geen enkele manier partij zijn in de daadwerkelijke overeenkomst tussen koper en verkoper.
  e) Autoforum kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden omtrent de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van verkopers objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Ook kunnen wij nakoming van de overeenkomst tussen koper en verkoper niet garanderen, noch bij een geschil bemiddelen tussen partijen.
  f) Het is niet toegestaan meer dan 3 verkooptopics te plaatsen
  g) Omschrijf het product zo volledig mogelijk en geef aan of u extra verkoopvoorwaarden hanteert. Autoforum behoudt zich het recht voor bij het plaatsen van excessief veel verkooptopics door één lid het desbetreffende account te blokkeren. Het op welke wijze dan ook extra en/of onnodig onder de aandacht proberen te brengen van verkooptopics, zoals door, doch niet beperkt tot, onnodig gebruik van hoofdletters en/of leestekens, een overvloed aan foto's, en dergelijke is niet toegestaan.
  h) Het aanbieden van illegale en/of gestolen apparatuur en/of (illegale) software is aanleiding tot onmiddellijke blokkering de account van het desbetreffende lid. Autoforum kan bovendien aangifte doen van (poging tot) heling of een ander strafbaar feit.
  i) Autoforum behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder opgaaf van redenen verkooptopics in TK aan te passen, samen te voegen of geheel te verwijderen.
  j) Het is niet toegestaan om in verkooptopics naar externe sites te linken voor welke content dan ook. Dit met uitzondering van de productspecificatiepagina of pagina's van de desbetreffende fabrikant, producent of importeur.
  k) De gebruikers van TK zijn zelf verantwoordelijk voor hun gegevens. Onder gegevens verstaat Autoforum alle informatie die een gebruiker aan Autoforum of aan andere gebruikers verschaft bij de inschrijving, bij het aanbieden, op het forum of door het kenbaar maken van uw e-mailadres. Deze gegevens mogen in geen geval:
  1 ) onjuist, onnauwkeurig of misleidend zijn;
  2 ) frauduleus zijn of de verkoop inhouden van nagemaakte of gestolen objecten;
  3 ) inbreuk maken op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy van een derde partij;
  4 ) welke wet of andere regelgeving dan ook overtreden, dit inclusief, docht niet beperkt tot, de wetgeving met betrekking tot exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke mededinging, discriminatie of misleidende reclame;
  5 ) bedreigend of lasterlijk zijn;
  6 ) virussen of andere zaken bevatten die een systeem, data of persoonlijke gegevens kunnen beschadigen, deze nadelig kunnen beïnvloeden en/of clandestien onderscheppen;
  7 ) aansprakelijkheid voor Autoforum teweegbrengen of geheel of gedeeltelijk verlies veroorzaken van de diensten van onze (hosting)provider,of enige andere leverancier van Autoforum;
  8 ) rechtstreeks of indirect verwijzen naar beschrijvingen of beschrijvingen bevatten van goederen of diensten die verboden zijn bij deze overeenkomst.
  l) Autoforum aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de gebruiker of welke derde dan ook voor winstderving, bijzondere, incidentele, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, het functioneren van onze site en/of diensten of deze voorwaarden, ongeacht de wijze waarop deze schade ontstaat. Dit behoudens aantoonbare grove schuld of nalatigheid van Autoforum, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Autoforum nimmer hoger zal zijn een bedrag van 100 euro jegens u of welke derde dan ook.
  m) Door gebruik te maken van TK verbindt u zich ertoe Autoforum en al zijn beheerders en moderators schadeloos te stellen en te beschermen tegen gelijk welke aanspraak of vordering, die uitgaat van om het even welke derde en die te wijten is aan of voortvloeit uit uw schending van deze overeenkomst of van de documenten die daarvan bij verwijzing deel uitmaken, of uit uw inbreuk op eender welke wet of op de rechten van een derde.
  n) U gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden en alle daarin opgenomen overeenkomsten door Autoforum, naar ons eigen goeddunken, kunnen worden overgedragen aan een derde partij in geval van fusie of overname.
  o) Indien Autoforum nalaat direct te handelen met betrekking tot een schending door uzelf of door anderen van deze overeenkomst, doet de organisatie niet automatisch afstand van het recht om te handelen met betrekking tot latere of soortgelijke schendingen.
  p) U bent verplicht alle toepasselijke nationale, Europese (EU) en internationale wetgeving na te leven met betrekking tot het gebruik dat U maakt van onze diensten en uw activiteiten inzake het kopen en verkopen van objecten op onze site.

  Het respecteren van deze regels komt iedereen ten goede, dus wij zullen er ook op toezien dat deze nageleefd worden.


  Het AW-Forum team.
  sigpic
Working...
X