Mededeling

Collapse
No announcement yet.

KB 15/03/1968 (omzendbrief tuning)

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
new posts

 • KB 15/03/1968 (omzendbrief tuning)

  Hier kan je nakijken wat mag en niet mag aangaande aanpassingen aan je voertuig.

  Oorspronkelijk geplaatst door bron wegcode.be
  Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief van 15 februari 2006 betreffende sommige verbouwde voertuigen (cat. M1).

  In het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 17 maart 2003 (hierna : K.B. van 15 maart 1968 ), wordt bepaald in artikel 3, § 3: “de ingebruikneming op de openbare weg van een chassis of een zelfdragend voertuig is verboden, wanneer dit laatste niet geheel overeenkomt met het type dat werd goedgekeurd ingevolge een aanvraag, ingediend door de in artikel 6 van hetzelfde besluit bedoelde personen.”.

  Overeenkomstig artikel 13, § 2, van het K.B. van 15 maart 1968 wordt elke verbouwing van een voertuig waardoor het niet meer overeenstemt met het proces-verbaal van goedkeuring bekrachtigd met een getuigschrift waarbij afwijking wordt verleend van de erin vervatte gegevens. Wanneer de verbouwing echter wordt uitgevoerd door een andere persoon dan de constructeur of zijn gemachtigde, wordt het verzoek niet ingewilligd, tenzij met de toestemming van de constructeur of zijn gemachtigde.

  Onder verbouwingen dient men vooral te verstaan, drastische ingrepen zoals aan de stuurinrichting, aan het ophangings-, emissie- of remsysteem of fundamentele ingrepen op het chassis of zelfdragend koetswerk die indruisen tegen het bestaande P.V.G. of C.O.C.

  Deze omzendbrief heeft als doel de verbouwingen te omschrijven die niet als dusdanig worden aanzien en waarop bijgevolg artikel 13, § 2, van het K.B. van 15 maart 1968, niet van toepassing is. Voor deze verbouwingen is dan ook geen akkoord van de constructeur of diens gemachtigde vereist.

  Deze omzendbrief is uitsluitend van toepassing op de voertuigen van de categorie M1.

  De aanbieder van het voertuig deelt iedere in deze omzendbrief vermelde wijziging of verbouwing mee aan het keuringsstation.

  Tijdens de periodieke of niet-periodieke keuring van het voertuig wordt de conformiteit van de gedane wijzigingen en verbouwingen aan de voorschriften van deze omzendbrief vastgesteld door aflevering door het bevoegde keuringsstation van een tuningrapport dat aan het overeenkomstig artikel 23decies, van het K.B. van 15 maart 1968 afgeleverde keuringsbewijs wordt gehecht.

  Voor de afgifte van het tuningrapport geldt het tarief bedoeld in artikel 23undecies, 7°, van het K.B. van 15 maart 1968.

  De in deze omzendbrief voorziene validatieprocedures beogen de vaststelling van de conformiteit van de verbouwingen of onderdelen aan de hand van een document dat aan het keuringsstation moet worden voorgelegd.

  Er zijn drie soorten validatieprocedures:
  a) een validatieprocedure voor e- of E-goedgekeurde onderdelen aan de hand van een homologatieattest;
  b) een validatieprocedure voor niet-e- of E-goedgekeurde onderdelen, gevalideerd door een erkend labo of een erkende instelling, aan de hand van een validatieverslag;
  c) een validatieprocedure voor sommige verbouwingen aan de hand van een montagehandleiding.
  Het erkend labo vermeld in punt b) moet voldoen aan EN 17025 of EN 45004.

  De erkende instelling vermeld in punt b) moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • V.Z.W. naar Belgisch recht;
  • ISO 9001 : 2000 gecertificeerd.
  Elke validatieprocedure impliceert een administratieve keuring, waarvan het tarief wordt bepaald in artikel 23undecies, 2°, b), van het K.B. van 15 maart 1968.

  De basisprincipes die moeten worden nageleefd voor alle op basis van deze omzendbrief toegelaten wijzigingen en verbouwingen zijn:
  1) Het buitenoppervlak van de voertuigen mag geen puntige of snijdende delen bevatten, noch naar buiten uitstekende delen die door hun vorm, afmetingen, richting of hardheid, het gevaar of de ernst van lichamelijk letsel voor een persoon die in geval van botsing door de carrosserie wordt getroffen of aangeraakt, kunnen vergroten.
  2) Het buitenoppervlak van de voertuigen mag geen naar buiten uitstekende delen bevatten waaraan voetgangers, fietsers of motorrijders kunnen blijven haken.
  3) De bestuurder moet een vrij uitzicht hebben, zonder belemmering door enigerlei voorwerp of opschrift.
  4) De voertuigen moeten voorzien zijn van wielafschermingen (carrosseriedelen, spatborden, e.a.).
  5) De binneninrichting van het voertuig mag geen gevaarlijke uitsteeksels of scherpe kanten bevatten die het gevaar voor of de ernst van verwondingen van de inzittenden kunnen verhogen in geval van botsing.
  6) De onderdelen (knoppen, hendels, enz.) en oppervlakken waaraan de inzittenden zich kunnen stoten moeten voldoen aan de reglementaire krommingsstraal en oppervlakte.
  7) De binnenkant van het dak mag in het deel boven of voor de inzittenden geen gevaarlijke uitsteeksels of scherpe kanten vertonen die naar achter of naar beneden zijn gericht.
  8 )Het oppervlak van de achterzijde van de zitplaatsen mag geen gevaarlijke uitsteeksels of scherpe kanten vertonen die het gevaar voor of de ernst van verwondingen van de inzittenden kunnen verhogen.
  9) Directe en indirecte verlichting mogen enkel op een privé-terrein worden gebruikt.
  10) De originele motorkapsloten en draairichting van de motorkap dienen behouden te blijven.
  Onverminderd de omzendbrief van 19 maart 2004 betreffende de verlaagde voertuigen (cat. M1), gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2004, zijn de hierna vermelde wijzigingen en verbouwingen toegelaten, mits naleving van de basisprincipes en onder de hierna bepaalde voorwaarden:
  1) aanbrengen van tinten en folie op achterste zijruit - voorwaarden:
  • reflectiegraad maximum 15 % (enkel voor folies)
  • doorzichtig
  2) aanbrengen van tinten en folie op achterruit - voorwaarden:
  • twee achteruitkijkspiegels (buitenspiegels)
  • reflectiegraad maximum 15 % (enkel voor folies)
  • doorzichtig
  3) aanbrengen van zonneband en belettering op voorruit - voorwaarden:
  • ondergrens van zonneband niet verder dan onderste lijn van originele tegen voorruit gedraaide zonneklep
  • niet reflecterend
  4) « cleanen », het verwijderen of wegnemen van:
  • zijdelingse sierstrips op deuren en drempels
  • afdekkappen rond wielopeningen
  • sierstrips op voor- en achterbumper
  • sierstrips op voor- en achterlichten
  • sierlijsten rond ruiten
  • sierlijsten op achterdeur (koffer)
  • dakrails
  • emblemen op carrosserie
  • emblemen in voorgrille
  • antenne
  5) verplaatsen van officiële kentekenplaat - voorwaarden:
  • in midden of aan zijde van bestuurder
  • niet buiten zijkant van voertuig
  • onderrand minstens 30 cm boven wegdek
  • voldoende verlicht
  • verticaal of maximaal in hoek van 5° gekanteld
  • goed leesbaar op afstand van 30 m
  6) vervangen van voorlicht (geen xenon) - voorwaarden:
  • e- of E-goedgekeurd
  • uitstraling behoud originele kleur
  • voldoen aan reglementaire eisen inzake plaatsing
  • reglementair verplichte lichten aanwezig
  7) vervangen van voorlicht (xenon)- voorwaarden:
  • e- of E-goedgekeurd
  • uitstraling behoud originele kleur
  • voldoen aan reglementaire eisen inzake plaatsing
  • reglementair verplichte lichten aanwezig
  • automatische lichthoogteregeling
  • koplampreinigingsinstallatie
  8 )vervangen van achterlicht - voorwaarden:
  • e- of E-goedgekeurd
  • uitstraling behoud originele kleur
  • voldoen aan reglementaire eisen inzake plaatsing
  • reglementair verplichte lichten aanwezig
  9) vervangen van voor-, zij- en achterrichtingaanwijzer - voorwaarden:
  • e- of E-goedgekeurd
  • uitstraling behoud originele kleur
  • voldoen aan reglementaire eisen inzake plaatsing
  • knipperfrequentie tussen 60 en 120 periodes per minuut
  • behoud functionaliteit
  • behoud minimale lichtsterkte
  10) vervangen en verplaatsen van derde stoplicht - voorwaarden:
  • e- of E-goedgekeurd
  • montage volgens bepalingen van artikel 6.7 van het Reglement nr. 48 van Genève
  11) vervangen en verplaatsen van achtermistlicht - voorwaarden:
  • e- of E-goedgekeurd
  • uitstraling behoud originele kleur
  • aantal
  • onderrand minimum 25 cm boven wegdek
  • bovenrand maximum 120 cm boven wegdek
  12) vervangen en verplaatsen van achteruitrijlicht - voorwaarden:
  • uitstraling behoud originele kleur
  • aantal
  • werking enkel bij achteruitrijden
  • onderrand minimum 25 cm boven wegdek
  • bovenrand maximum 120 cm boven wegdek
  13) vervangen van kentekenplaatverlichting - voorwaarden:
  • nummerplaat bij volledige duisternis goed zichtbaar op afstand van 30 m
  • geen direct licht naar achteren
  • wit
  • statisch
  14) verplaatsen en verwijderen van koffersleutelgat en -greep
  15) wegwerken van sleutelgat van deuren
  16) verplaatsen van sleutelgat van deuren
  17) vervangen van greep van klinken - voorwaarde:
  • niet raken aan sluitmechanisme
  18 ) verplaatsen van greep van klinken - voorwaarde:
  • niet wijzigen slot
  19) verwijderen van grepen van achterste deuren - voorwaarden:
  • verwijderen van achterbank
  • verwijderen van achterste veiligheidsgordels
  • definitief onbruikbaar maken van verankeringspunten van achterbank
  20) vervangen en wijzigen van bumper - voorwaarde:
  • behoud functionaliteit
  21) vervangen van carterbescherming - voorwaarde:
  • stevig en degelijk gemonteerd
  22) vervangen van contactoppervlak pedaal - voorwaarden:
  • antislipbekleding in vorm van rubberuitsteeksels of geribbelde aluminium
  • stevig en degelijk gemonteerd
  • voldoende ruimte tussen pedalen
  23) monteren van één of meer onafhankelijke versterkers vanaf een totaal vermogen van 500Watt - voorwaarde:
  • gepaste zekering of ander gelijkwaardig systeem
  24) vervangen en wijzigen van dashbord
  25) aanbrengen van instrumentenfolie - voorwaarden:
  • wijzerplaten goed leesbaar, zowel in donker als bij klaarlichte dag
  • juiste graduatie van meettoestellen
  • indicatielampjes goed zichtbaar
  • geen aanleiding tot foute interpretatie van signalisatie
  26) vervangen van achteruitkijkspiegel (binnen) - voorwaarde:
  • voldoen aan bepalingen van K.B. van 15 maart 1968
  27) monteren van sporttankdeksel - voorwaarden:
  • sluiting tankdop verzekerd
  • niet raken aan ontluchtingsmechanisme
  28 ) monteren van spoiler - voorwaarden:
  • materialen met een hoge absorptiegraad (polyester, plastiek, ABS, e.a.) (vanaf 1 september 2007)
  • niet boven hoogste punt van dak (kofferspoilers)
  • niet vastgelast aan de dragende structuren (dak- en raamspoilers)
  • maximum 5 cm uitsteken voor bumper (voorspoilers)
  29) verlengen van motorkap - voorwaarden:
  • functionaliteit
  • minimale lichtbundel
  30) aanbrengen van lichtmask - voorwaarden:
  • minimale lichtbundel (vooraan)
  • lichtsterkte niet lager dan minimale lichtsterkte (achteraan)
  31) monteren van ruitenwisser - voorwaarden:
  • minstens één
  • veegoppervlak minstens gelijk aan of groter dan oorspronkelij
  32) vervangen en wijzigen van versnellingspook - voorwaarden:
  • niet raken aan mechanisme
  • degelijk gemonteerd
  • niet hinderen werking handrem
  33) vervangen van remblok - voorwaarde:
  • e- of E-goedgekeurd
  • voldoen aan voorschriften van verordening 1400/2002
  34) verbreden van spatbord (widebodykits) - voorwaarde:
  • behouden van wettelijke afstand lichten
  35) monteren van spatbord - voorwaarden:
  • naar binnen plooien van rand
  • voldoende wielafscherming
  36) vervangen en wijzigen van handremhendel - voorwaarden:
  • niet raken aan hefboomwerking
  • degelijke montage
  • geen scherpe of snijdende delen
  37) aanbrengen en vervangen van binnendeurpaneel
  38 ) monteren van veerpootbrug - voorwaarden:
  • montage bovenaan en volgens handleiding, indien aanwezig
  • stevig en degelijk gemonteerd
  39) vervangen van buitenspiegel door e- of E-goedgekeurde buitenspiegel - voorwaarde:
  • e- of E-goedgekeurd
  40) vervangen van buitenspiegel door niet e- of E-goedgekeurde buitenspiegel - voorwaarde:
  • validatieprocedure
  41) vervangen van stuurwiel - voorwaarden:
  • montage door middel van vervormbare adapter, indien van toepassing
  • alle bedieningen goed bereikbaar
  • snelheidsmeter en voornaamste signalisatie goed zichtbaar
  • signaalhoorn bruikbaar
  42) vervangen van zetel door e- of E-goedgekeurde zetel - voorwaarden:
  • montage op oorspronkelijke bevestigingspunten
  • degelijke bevestiging
  • geschikt voor voertuig
  • compatibel met gordels en hun verankeringspunten
  • validatieprocedure
  43) vervangen van zetel door niet-e- of E-goedgekeurde zetel – voorwaarden:
  • montage op oorspronkelijke bevestigingspunten
  • stevig en degelijk gemonteerd
  • geschikt voor voertuig
  • compatibel met gordels en hun verankeringspunten
  • validatieprocedure
  44) vervangen van remschijf - voorwaarden:
  • voldoen aan voorschriften van verordening 1400/2002
  45) vervangen van uitlaat door e- of E-goedgekeurde uitlaat - voorwaarden:
  • maximaal zelfde aantal decibels als originele uitlaat
  • normale emissietest mogelijk
  • validatieprocedure
  46) vervangen van uitlaat door niet-e- of E-goedgekeurde uitlaat - voorwaarden:
  • maximaal zelfde aantal decibels als originele uitlaat
  • normale emissietest mogelijk
  • validatieprocedure
  47) vervangen van motorkap door niet-e- of E- goedgekeurde (kunststoffen) motorkap - voorwaarden:
  • motorkap heeft dezelfde vorm en afmetingen als de originele
  • gebruik van originele scharnieren
  • gebruik van originele sluit- en noodvergrendeling
  • verzekeren van brandveiligheid
  • validatieprocedure
  48 ) verwijderen van zijdelingse richtingsaanwijzers - voorwaarden:
  • voertuig is niet langer dan 6 m
  • geen koppelingsinrichting aanwezig
  49) monteren van luchthapper op flanken - voorwaarde:
  • in lijn van koetswerk
  50) monteren van luchthapper op dak - voorwaarde:
  • niet raken aan dragende structuren
  51) monteren van luchthapper op motorkap - voorwaarden:
  • behoud van afstand tussen motor en motorkap
  • niet overschrijden maximale uitsparing
  52) monteren van vlinderdeur - voorwaarden:
  • geschikt voertuig
  • validatieprocedure
  53) vervangen van veiligheidsgordel - voorwaarden:
  • e- of E-goedgekeurd
  • compatibel met verankeringspunten en zetel
  • validatieprocedure
  54) monteren van veiligheidskooi - voorwaarden:
  • achter voorste zetels
  • verwijderen van achterbank en achterste veiligheidsgordels
  • stevig en degelijk gemonteerd (niet gelast)
  • geen invloed op integrale en functionele karakteristieken van personencompartiment
  • validatieprocedure
  55) monteren van velg met adapter - voorwaarden:
  • vaste adapter aan velg
  • geschikt voertuig
  • stevig en degelijk gemonteerd
  • validatieprocedure
  De voorwaarden e- of E-goedgekeurd en/of validatieprocedure gelden uitsluitend voor voertuigen met een Europees gelijkvormigheidsattest of C.O.C. en niet voor voertuigen met een Nationale goedkeuring. Deze regel is niet van toepassing voor de rubrieken 6), 7), 8 ) 9), 10), 11), 12) en 53).

  Voor de met e- of E-goedgekeurde onderdelen verbouwde voertuigen wordt bij afwezigheid van het bijhorende homologatieattest een keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van drie maanden uitgereikt.

  Tot 1 september 2007 wordt voor de met niet-e- of E-goedgekeurde onderdelen waarvoor geen validatieverslag kan worden voorgelegd verbouwde voertuigen een keuringsbewijs met een normale geldigheid van twaalf maanden uitgereikt.

  Vanaf 1 september 2007 krijgen deze voertuigen ofwel een keuringsbewijs met een normale geldigheid ofwel een keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van vijftien dagen en krijgen de onderdelen respectievelijk ofwel een definitieve goedkeuring ofwel een definitief verbod.

  De geldigheid van het keuringsbewijs kan worden verlengd tot op het ogenblik van de definitieve goedkeuring of het definitief verbod.

  Leveranciers of producenten die onderdelen op de markt brengen die niet e- of E- zijn goedgekeurd en die overeenkomstig de bepalingen van deze omzendbrief aan een validatieprocedure zijn onderworpen dienen voorafgaandelijk contact op te nemen met de FOD Mobiliteit en Vervoer. Zij worden verzocht een volledig dossier over te maken. Op basis van dit dossier zal de FOD Mobiliteit en Vervoer oordelen of deze onderdelen al dan niet in aanmerking komen voor een validatieverslag.

  Tot 1 september 2006 kunnen deze onderdelen zonder validatieverslag en onder verantwoordelijkheid van de leverancier of producent op de markt worden gebracht. Na 1 september 2006 krijgt elk niet-e- of E-goedgekeurd onderdeel dat op de markt wordt gebracht en dat overeenkomstig de bepalingen van deze omzendbrief aan een validatieprocedure is onderworpen en waarvoor geen validatieverslag kan worden voorgelegd of waarvoor geen volledig dossier aan de FOD Mobiliteit en Vervoer is overgemaakt een definitief verbod.

  Vanaf 1 september 2007 krijgen voertuigen die met dergelijke onderdelen zijn uitgerust en die ter keuring worden aangeboden een keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van vijftien dagen.

  Zijn in elk geval verboden:
  1) aanbrengen van tinten en folies op voorste zijruit en voorruit (uitgezonderd zonneband)
  2) aanbrengen van zonneband op voorste zijruit
  3) wegnemen van sluitmechanisme van koffer
  4) wegnemen van greep van als passagiersdeur gebruikte koffer
  5) wegnemen van sluitmechanisme van deuren
  6) wijzigen van structuur van motorkap
  7) wijzigen van afstand tussen motor en motorkap
  8 )vervangen van motorkapscharnier
  9) spoilers in materialen met lage absorptiegraad (aluminium, carbon, hout, enz.) (vanaf 1 september 2007, tenzij vermeld op eerder afgeleverd tuningrapport)
  10) topchops
  11) afzagen van origineel spatbord dat deel uitmaakt van dragende structuren
  12) hinderen of onmogelijk maken van werking van airbag
  13) verwijderen van airbag
  14 driepuntsveiligheidsgordel vervangen door tweepuntsgordel
  15) afdekken van signalisatie
  16) monteren van NOS-fles
  17) plaatsen van startknop
  18 ) wegnemen van derde stoplicht
  19) plaatsen van vierde stoplicht
  20) bevestigen van wiel door middel van kit met centrale bevestiging
  21) wijzigingen aan remsysteem
  22) vergroten van spoor door middel van spoorverbreder
  23) wijzigen of monteren van stabilisatorstangen
  24) monteren van ander type ophangingsrubber
  25) wijziging van diameter van uitgang van originele uitlaatdemper
  26) monteren van versnellingsbak met andere overbrengingsverhoudingen
  27) motortuning
  28 ) monteren van niet-wegklapbare zetel vooraan in twee- en driedeursvoertuigen, tenzij achterbank en veiligheidsgordels verwijderd en verankeringspunten van achterbank definitief onbruikbaar
  29) monteren van velgen met adapter los van velg
  30) monteren van een stuurwiel met niet-vervormbare adapter
  De bepalingen van deze omzendbrief zijn van toepassing vanaf 15 mei 2006.
  Brussel, 18 april 2006

  De Minister van Mobiliteit,
  R. LANDUYT.
  Last edited by McClane; 31/10/2007, 15:49.
  1996 Opel Corsa B Joy 1.2 - 1998 Opel Astra G Comfort 1.7TD - 1995 Opel Corsa B 1.4SI - 2001 Opel Astra G Coupé Bertoné Edition 1.8 - 2002 Opel Zafira A Sport 1.6 - 2005 Opel Vectra C Break Cosmo 1.9CDTI
  2006 Opel Corsa C Enjoy 1.2Twinport - 2009 Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0CDTI

 • #2


  Dát is duidelijk !! Dankjewel, Möhkleeen.
  BMW 530d xDrive touring (E61 2009)

  Comment


  • #3
   Zijn in elk geval verboden:

   26) monteren van versnellingsbak met andere overbrengingsverhoudingen

   Comment


   • #4
    LOL, van de 30 verboden items zijn er toch wel 5 die ik nog niet heb....

    Zoals verwacht weer een grote klucht....
    "What in the HELL" maakt het nu uit welke verhoudingen er in je bak zitten ?

    Over die scharnieren en dueren enzo tot daar toe, zo kan er met een ongeval tenminste nog iets uit de auto gehaald worden, bijvoorbeeld de chauffeur ofzo...
    Maar waarom je dan geen carbon motorkap mag hebben, of een startknop, andere remmen....
    Pfff, het blijft maar duren die zever...
    Last edited by Wally; 26/04/2007, 07:13.
    www.perfectshine.be

    Comment


    • #5
     Er zijn bepaalde zaken die logisch zijn, maar ook bepaalde waar ik echt mijn vragen bij heb!

     Comment


     • #6
      Oorspronkelijk geplaatst door Wally Bekijk Berichten
      Maar waarom je dan geen carbon motorkap mag hebben, of een startknop, andere remmen...
      carbon, plooit dat of breekt dat ?
      http://www.autoforum.be/showthread.p...-met-de-wereld
      Rekening nummer: Lieve Van Hove BE26 3770 7528 0929

      Comment


      • #7
       Oorspronkelijk geplaatst door bobo Bekijk Berichten
       carbon, plooit dat of breekt dat ?
       Ik dacht ooit eens ergens te hebben gelezen dat dat versplintert ..

       Comment


       • #8
        Oorspronkelijk geplaatst door bobo Bekijk Berichten
        carbon, plooit dat of breekt dat ?
        Oorspronkelijk geplaatst door JelleM Bekijk Berichten
        Ik dacht ooit eens ergens te hebben gelezen dat dat versplintert ..
        Carbon scheur 'n versplintert inderdaad, dus dat gaat zware wonden veroorzaken bij ongevallen.
        Oorspronkelijk geplaatst door gerritbuggenhout
        heb ik daar even mijn ogen uitgekeken, Voet half op het gas klaar om te remmen

        Comment


        • #9
         ja mersie, twas eerder retorisch naar de wally toe

         zo'n carbon-look sticker heeft toch hetzelfde effect ?
         http://www.autoforum.be/showthread.p...-met-de-wereld
         Rekening nummer: Lieve Van Hove BE26 3770 7528 0929

         Comment


         • #10
          cool, in een KB van 1968 spreken ze van Xenons

          De Belgische Staap was z'n tijd ver vooruit

          Comment


          • #11
           Oorspronkelijk geplaatst door Tomski Bekijk Berichten
           cool, in een KB van 1968 spreken ze van Xenons

           De Belgische Staap was z'n tijd ver vooruit
           Tis een omzendbrief van 2006 die gebasseerd is op het KB van '68.

           hier de link van de door McLane geposte artikels:
           http://www.wegcode.be/wet.php?wet=115#49

           bron : wegcode.be

           edit : of deze voor de .pdf http://www.wegcode.be/omzend/bs/120506.pdf
           2005 - 2007 Nissan Micra 1.5 dCi
           2007 - 2009 MINI Cooper D
           2008 - 2009 MINI Cooper D
           2009 - 2014 Opel Vectra GTS 1.9 CDTI
           2014 - .... VW Passat 2.0 TDI

           Comment


           • #12
            Oorspronkelijk geplaatst door kleinen_joris Bekijk Berichten
            Tis een omzendbrief van 2006 die gebasseerd is op het KB van '68.

            bemerk de smileys

            Comment


            • #13
             Oorspronkelijk geplaatst door Tomski Bekijk Berichten
             bemerk de smileys


             maarja van de staat kan je wel zo een kemels verwachten
             2005 - 2007 Nissan Micra 1.5 dCi
             2007 - 2009 MINI Cooper D
             2008 - 2009 MINI Cooper D
             2009 - 2014 Opel Vectra GTS 1.9 CDTI
             2014 - .... VW Passat 2.0 TDI

             Comment


             • #14
              15 maart 2006, een dag dat ik nooit zal vergeten! Dank u wel Meneer de Staat
              Co-pilote Suzuki Swift 3H Rally van de Suikerstreek

              Comment


              • #15
               Oorspronkelijk geplaatst door TAM CARWORKS Belgium Bekijk Berichten
               15 maart 2006, een dag dat ik nooit zal vergeten! Dank u wel Meneer de Staat
               Graag gedaan.

               Comment


               • #16
                Er is totaal niet nagedacht over dat KB!

                En dan typisch, na 2 maanden gaan ze het nog eens veranderen...

                Ma soit... leve de rally
                Co-pilote Suzuki Swift 3H Rally van de Suikerstreek

                Comment


                • #17
                 Oorspronkelijk geplaatst door TAM CARWORKS Belgium Bekijk Berichten
                 15 maart 2006, een dag dat ik nooit zal vergeten! Dank u wel Meneer de Staat

                 Wat is er dan gebeurd op 15 maart 2006 ?


                 Oorspronkelijk geplaatst door B_B
                 u gelieve zich te wenden tot een van de poetsnichten op dit forum aanwezig.

                 Comment


                 • #18
                  Oorspronkelijk geplaatst door Wally Bekijk Berichten
                  LOL, van de 30 verboden items zijn er toch wel 5 die ik nog niet heb....

                  Zoals verwacht weer een grote klucht....
                  "What in the HELL" maakt het nu uit welke verhoudingen er in je bak zitten ?

                  Over die scharnieren en dueren enzo tot daar toe, zo kan er met een ongeval tenminste nog iets uit de auto gehaald worden, bijvoorbeeld de chauffeur ofzo...
                  Maar waarom je dan geen carbon motorkap mag hebben, of een startknop, andere remmen....
                  Pfff, het blijft maar duren die zever...

                  i love this shit

                  Comment


                  • #19
                   9) spoilers in materialen met lage absorptiegraad (aluminium, carbon, hout, enz.) (vanaf 1 september 2007, tenzij vermeld op eerder afgeleverd tuningrapport)

                   Ze hebben ook aan de Tjoeners gedacht
                   1988 BMW e30 316

                   2000 Volvo C70 2.5T cabriolet

                   Comment


                   • #20
                    Oorspronkelijk geplaatst door NineEleven Bekijk Berichten
                    9) spoilers in materialen met lage absorptiegraad (aluminium, carbon, hout, enz.) (vanaf 1 september 2007, tenzij vermeld op eerder afgeleverd tuningrapport)

                    Ze hebben ook aan de Tjoeners gedacht
                    in hout is al ff passé
                    http://www.autoforum.be/showthread.p...-met-de-wereld
                    Rekening nummer: Lieve Van Hove BE26 3770 7528 0929

                    Comment

                    Working...
                    X